Information om pesticidrester

Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.

I analyseresultaterne er der målt små mængder desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon. Der er målt 0,037 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe Vandværk og 0,054 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården/Åværket i Ringe. Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet desphenyl-chloridazon i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.

På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket har vi derfor bestilt ekstra vandanalyser af indvindingsboringerne, som er i drift.

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra MiljøstyrelsenMidtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Vandgården

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:30

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: info@midtfynsvand.dk

Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: drift@midtfynsvand.dk

Ring til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer,
så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.
Få direkte SMS-varsel om driftsforstyrrelser
Administration og vedligeholdelse af disse sider udføres af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Har du forslag til tilføjelser eller kommentarer til indholdet af siderne er du velkommen til at kontakte os. Senest opdateret den 27. september 2017.