Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Vandgården

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418


Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:30

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: info@midtfynsvand.dk

Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: drift@midtfynsvand.dk

Ring til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer,
så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.
Midtfyns Vandforsyning er grundlagt 25. april 1893 som Ringe Vandværk. Vandværket har i hele perioden fungeret som et forbrugerejet privat fælles vandværk. I perioden til i dag er vandværket fusioneret med 11 større og mindre vandværker fra de omkringliggende byer. Med overtagelsen af Sdr. Nærå Vandværk den 1. april 2012 forsyner vi ca. 7.500 husstande.

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. har 10 medarbejdere. Vandværket udfører og vedligeholder ledningsanlægget frem til vandmåleren hos den enkelte forbruger. Vandværket ledes af bestyrelsen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer.

Midtfyns Vandforsyning leverer drikkevand til en stor del af Faaborg-Midtfyn kommune. Endvidere forsyner vi en del forbrugere i Svendborg og Odense kommune.

Drikkevandet har indtil nu været rent, uden indhold af miljøfremmede stoffer. Dette skulle også gerne være gældende i fremtiden. Midtfyns Vandforsyning har derfor taget initiativet til en omfattende skovrejsning indenfor vandforsyningens indvindingsområder. Det praktiske arbejde med skovrejsningen i indvindingsoplandet til vandværket i Espe har således været igang siden 1999.

Administration og vedligeholdelse af disse sider udføres af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Har du forslag til tilføjelser eller kommentarer til indholdet af siderne er du velkommen til at kontakte os. Senest opdateret den 27. februar 2017.