Vandanalyser

Der bliver med regelmæssige mellemrum foretaget vandanalyser hos forbrugere, samt på ledningsnettet og på vandværkerne. Såvel udtagning som analyse af vandprøverne foretages af Eurofins Miljø A/S, som er akkrediteret (godkendt) af DANAK til at analysere vandprøver. Prøverne tages i overensstemmelse med Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages hvert år omkring 30 straks-prøver af typen 'Gruppe A parametre' og 6 straks-prøver af typen 'Gruppe B parametre' fra forbrugernes taphane på fastlagte prøvetagningssteder. Samtidigt tages der flush (gennemskylnings)-prøver til driftskontrol af ledningsnettet.  Der foretages også driftskontrol halvårligt på vandværkerne Vandgården-Åværket i Ringe og Espe Vandværk, samt årligt på Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk. Der fortages yderligere driftskontroller efter behov. Boringerne bliver kontrolleret hvert 4. år. 

Eurofins har udgivet denne folder, som forklarer kvalitetskravene til drikkevand. (Vær opmærksom på at kvalitetskravene efterfølgende er ændret).


NYT fra 1.1.2020! Prøveresultater fra vandanalyser udtaget på ledningsnet og vandværker findes her


I følgende tabeller præsenteres prøveresultater fra boringskontroller, samt yderligere driftsprøver.

Boringer, der leverer råvand til Vandgården-Åværket

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget    Prøvetype og link til resultat af vandanalyser
18-11-2019 Boring 2 155.123 Flush  Boringskontrol 
26-08-2019 Boring 6  155.1662  Flush  Boringskontrol
26-08-2019 Boring 5  155.1654  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 4  155.246  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 3  155.188  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 2  155.123  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 1  155.112  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

Boringer, der leverer råvand til Espe Vandværk

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget    Prøvetype og link til resultat af vandanalyser
18-11-2019 Boring 2 155.757  Flush  Boringskontrol
26-08-2019 Boring 3  155.762  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 2 155.757  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 1  155.755  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

Boringer, der leverer råvand til Havndrup Vandværk

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget    Prøvested og link til resultat af vandanalyser    
18-11-2019 Boring 2  146.520  Flush Boringskontrol
26-08-2019 Boring 2  146.520  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 1  146.519  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

Boringer, der leverer råvand til Årslev Vandværk

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget    Prøvested og link til resultat af vandanalyser
06-11-2019 Boring 2  146.2569  Flush  Kontrol af org. mikroforureninger
28-10-2019 Boring 2  146.2569  Flush  Boringskontrol
02-09-2019 Boring 3 146.2533  Flush  Boringskontrol
26-08-2019 Boring 3  146.2533  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 2 146.2569  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

Yderligere driftsprøver

Udtagningsdato
Vandværk Udtagningsadresse                      Prøvested Udtaget  Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
09-12-2019 Espe Vandværk DGU nr. 155.1012 (ikke tilsluttet) Boring 4 Flush Boringskontrol (driftsprøve)

Vandanalyser 2019

Vandanalyser 2018

Vandanalyser 2011 - 2017

Vandanalyser 2001 - 2010


 Vandgården-Åværket