Kundeklage/tvist

Vi laver kalibrering (bestemmelse af fejlvisning) af vandmålere i forbindelse  med tvister mellem forbrugere og vandværk om det målte forbrug.


Akkrediteret kalibrering af vandmålere
Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også akkrediteret kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra underleverandører.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre.

 

 

 

Prisliste
Ordreseddel til stikprøvekontrol (Word) / (PDF)
Ordreseddel til klagesag (Word) / (PDF)
Ordreseddel til reverifikation (Word) / (PDF)
Målerombytningsskema